پلن های کسب نگار

پلن دلخواه تان را برای شروع انتخاب کنید

پلن رایگان

کاملا رایگان
 • 10 فاکتور در ماه
 • بدون محدودیت مبلغ فاکتور
 • بدون محدودیت مشتری
 • تک کاربره
 • امکان شخصی سازی
 • با دامنه اختصاصی

پلن استاندارد

ماهیانه50,000 تومان
 • 250 فاکتور در ماه
 • بدون محدودیت مبلغ فاکتور
 • بدون محدودیت مشتری
 • سه کاربره
 • امکان شخصی سازی
 • با دامنه اختصاصی

پلن حرفه ای

ماهیانه140,000 تومان
 • نامحدود فاکتور
 • بدون محدودیت مبلغ فاکتور
 • بدون محدودیت مشتری
 • نامحدود کاربر
 • امکان شخصی سازی
 • با دامنه اختصاصی